FINANČNÍ UKAZATELE 2017 (k 31.03.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2017
Daňové příjmy
34 197 046 Kč
Nedaňové příjmy
11 844 930 Kč
Přijaté transfery
739 993 Kč
Kapitálové příjmy
1 210 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2017
Služby pro obyvatelstvo
23 424 213 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
8 278 643 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
6 950 000 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
2 450 323 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
220 000 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
20 000 Kč
Služby pro obyvatelstvo
23 424 213 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
8 278 643 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
6 950 000 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
2 450 323 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
220 000 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
20 000 Kč