FINANČNÍ UKAZATELE 2017 (k 31.05.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2017
Daňové příjmy
34 365 531 Kč
Nedaňové příjmy
12 146 355 Kč
Přijaté transfery
901 467 Kč
Kapitálové příjmy
1 210 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2017
Služby pro obyvatelstvo
23 687 090 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
8 647 150 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
6 950 000 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
2 450 323 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
220 000 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
20 000 Kč
Služby pro obyvatelstvo
23 687 090 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
8 647 150 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
6 950 000 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
2 450 323 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
220 000 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
20 000 Kč