Veřejné SMS kanály: 42 záznamů.Legenda: schvalovaný, placený.

Název↑ Popis Přihlašovací SMS
Bytový dům Mikulcova 215-0 Nájemníci domu OPATOVICE BT 215-0 P
Bytový dům Mikulcova 215-1 Nájemníci domu OPATOVICE BT 215-1 P
Bytový dům Mikulcova 215-2 Nájemníci domu OPATOVICE BT 215-2 P
Bytový dům Mikulcova 215-3 Nájemníci domu OPATOVICE BT 215-3 P
Bytový dům Neplachova 152 Nájemníci domu OPATOVICE BD152 P
FINANČNÍ VÝBOR výbor obce OPATOVICE FV P
Hasiči děti seznam rodičů OPATOVICE HD P
Hřbitov Pohřebačka sss OPATOVICE SSS P
Jarmark Členové OPATOVICE JA P
JEDNOTKA SDH III výjezdní jednotka OPATOVICE JPO P
Komise pro jubilea Komise pro jubilea OPATOVICE KJ P
KOMISE VÝSTAVBY A SPRÁVY BYTOVÉHO FONDU Komise OÚ OPATOVICE SK P
KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ komise OÚ OPATOVICE ŽP P
KONTROLNÍ VÝBOR Kontrolní výbor OPATOVICE KV P
LETOPISECKÁ KOMISE Letopisecká komise OPATOVICE LK P
MŠ - celkový seznam dětí Seznam všech dětí v MŠ OPATOVICE CSMŠ P
MŠ - oddělení Broučci MŠ - Broučci OPATOVICE BR P
MŠ - oddělení Kytičky MŠ - Kytičky OPATOVICE KY P
MŠ - oddělení Motýlci MŠ - Motýlci OPATOVICE MO P
MŠ - oddělení Sluníčka MŠ - Sluníčka OPATOVICE SL P
MŠ - oddělení Žabky MŠ - Žabky OPATOVICE ŽA P
MŠ - zaměstnanci pedagogové Seznam pedagogických pracovníků OPATOVICE PMŠ P
MŠ - zaměstnanci provozní Seznam provozních zaměstnanců OPATOVICE PRMŠ P
MŠ - zaměstnanci školní jídelna Seznam zaměstnanců školní jídelny OPATOVICE ZŠJMŠ P
MŠ - zaměstnanci všichni Seznam zaměstnanců mateřské školy OPATOVICE ZMŠ P
Národní házená Pohřebačka OPATOVICE NH P
POVODŇOVÁ KOMISE Krizové řízení OPATOVICE KKR P
Pracovní skupina Pracovní skupina OPATOVICE PS P
RADA OBCE Rada obce OPATOVICE RO P
REDAKČNÍ RADA Redakční rada OPATOVICE RR P
SDH Sbor dobrovolných hasičů OPATOVICE SDH P
SMS Kultura Kultura v obci OPATOVICE DIVADLO P
SPORTOVNÍ DRUŽSTVO SDH ŽENY SDH ženy OPATOVICE SDH ŽENY P
ŠKOLSKÁ KOMISE Odborná komise OPATOVICE OK P
ŠKOLSKÁ RADA Školská rada OPATOVICE SR P
Taneční kurz Seznam tanečních párů OPATOVICE TK P
TENISOVÝ KLUB tenisový klub OPATOVICE TENIS P
Upozornění na povoden seznam obyvatel OPATOVICE UPO P
Veřejnost Informace z úřadu OPATOVICE VOP P
VÝBOR SDH Členové výboru OPATOVICE VSDH P
ZASTUPITELSTVO OBCE Zastupitelstvo obce OPATOVICE ZAS P
Žadatelé o byt zájemci o byt OPATOVICE ZOB P
iMunis SMiSPro odběr kanálu pošlete příhlašovací SMS na číslo +420 736 350 715.
Odhlašovací SMS: písmeno P nahraďte písmenem O.
Dotaz na odebírané kanály: OPATOVICE ADM OK.
Přihlášení schvalovaného kanálu podléhá schválení provozovatelem.
Přihlášení placeného kanálu je podmíněno zaplacením poplatku.
Webová aplikace poskytující přehled informačních kanálů
s možnosti přihlášení a odhlášení, archiv doručených zpráv.