iMunis eDeska

Opatovice nad Labem

Úřední deska – Stav k 17. 1. 2019 14:27:18

Nalezeno 25 záznamů.Poslední změna: 16.1.2019 11:42:38

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem 771 Ostatní ostatní 29.4.2014 29.4.2024 29.4.2014 3 dokumenty
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 2016 VPS Ostatní 26.9.2016 31.12.2019 26.9.2016 10 dokumentů
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 2016 VPM Ostatní 20.12.2016 21.12.2019 20.12.2016 4 dokumenty
Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným osobám 608/17 Výzva ostatní 1.3.2017 31.12.2023 1.3.2017 3 dokumenty
Informace pro veřejnost OÚOnL/2826/17 Oznámení ÚZSVM 9.11.2017 9.11.2027 9.11.2017 4 dokumenty
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 2017 OÚOnL/3903/17, 3660/ Ostatní 4.12.2017 4.12.2020 4.12.2017 2 dokumenty
Střednědobý rozpočtový výhled Základní školy Opatovice nad Labem OÚOnL_0491_18 Ostatní ostatní 7.3.2018 31.12.2020 7.3.2018 dokument PDF (86 kB)
Střednědobý rozpočtový výhled Mateřské školy Opatovice nad Labem OÚOnL/0500/18 Ostatní MŠ Opatovice nad Lab 7.3.2018 31.12.2020 7.3.2018 dokument PDF (87 kB)
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2019 - 2023 OÚOnL/1518/2018 Rozp. a hosp. obce 20.5.2018 31.12.2023 20.5.2018 2 dokumenty
Schválený závěrečný účet obce Opatovice nad Labem za rok 2017 OÚOnL/1557/2018 Rozp. a hosp. obce 22.5.2018 30.6.2019 22.5.2018 dokument PDF (2,9 MB)
Oznámení o zveřejnění schválených dokumentů DSO Hradubická labská OÚOnL/2102/2018 Rozp. a hosp. obce 3.7.2018 30.6.2019 3.7.2018 3 dokumenty
Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky OÚOnL/2576/18 Výzva ÚZSVM 22.8.2018 31.12.2023 22.8.2018 3 dokumenty
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 2018 OÚOnL/3143/18 Ostatní 29.10.2018 29.10.2021 29.10.2018 3 dokumenty
Informace o změně ceny vodného a stočného s účinností od 1. ledna roku 2019 OÚOnL/3856/18 Oznámení VaK Pardubice 6.12.2018 31.1.2019 6.12.2018 dokument PDF (67 kB)
Rozpočet a střednědobý rozpočtový výhled Dobrovolného svazku obcí HRADUBICKÁ LABSKÁ OÚOnL/4043/18 Rozp. a hosp. obce Svazek obcí Hrad. labská 20.12.2018 31.12.2019 20.12.2018 dokument PDF (80 kB)
Schválený rozpočet obce na rok 2019 OÚOnL/3784/18 Rozp. a hosp. obce 11.1.2019 31.12.2019 11.1.2019 dokument PDF (600 kB)
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2018 OÚOnL/0162/19 Ostatní 15.1.2019 5.4.2019 15.1.2019 2 dokumenty
Rozpočtové opatření č. RO 01 OÚOnL/0164/19 Rozp. a hosp. obce 15.1.2019 31.12.2019 15.1.2019 dokument PDF (49 kB)
Oznámení o možnosti podání žádosti na přidělení obecního bytu č. 12 na adrese Mikulcova do pronájmu OÚOnL/0166/19 Výběrová řízení 15.1.2019 1.2.2019 15.1.2019 7 dokumentů
Oznámení o možnosti podání žádosti na přidělení obecního bytu č. 26 na adrese Mikulcova do pronájmu OÚOnL/0157/19 Výběrová řízení 15.1.2019 1.2.2019 15.1.2019 7 dokumentů
Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku "Dodávka služebního vozu pro obecní úřad" OÚOnL/0170/19 Výběrová řízení 15.1.2019 4.2.2019 15.1.2019 dokument PDF (209 kB)
Záměr pronájmu nebytových prostor (skladu) v budově čp. 381 OÚOnL/0171/19 Oznámení záměru 15.1.2019 1.2.2019 15.1.2019 dokument PDF (71 kB)
Záměr pronájmu nebytových prostor (skladu) v budově čp. 381 OÚOnL/0172/19 Oznámení záměru 15.1.2019 1.2.2019 15.1.2019 dokument PDF (71 kB)
Úřední záznam o předání nálezu autovraku vozidla Škoda Felicia stříbrné barvy OÚOnL/0196/19 Oznámení ostatní 16.1.2019 2.2.2019 16.1.2019 dokument PDF (56 kB)
Určení termínů sčítání zvěře v roce 2019 OÚOnL/0064/19 Oznámení Krajský úřad PK 16.1.2019 2.3.2019 16.1.2019 dokument PDF (159 kB)

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.